top of page

Tietosuojalausunto

Yleistä

Kunnioitamme oikeuttasi yksityisyyteen ja kerromme seuraavassa tietosuojalausunnossa, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi.

 

Rekisterinpitäjä

Rengastalo Oy
Kirkonkyläntie 35
00700 Helsinki


Hallinnoinnista vastaa toimitusjohtaja.

Henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisterissämme on Rengastalon asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden ja toimittajien henkilötietoja. Niiden keräämisen ja säilyttämisen tarkoituksena on edistää

 • Asiakaspalvelua ja liikesuhteen hoitoa/kehittämistä

 • Palvelujen tuottamista ja kehittämistä

 • Liiketoiminnan kehittämistä

 • Markkinatutkimuksia ja siihen verrattavia toimia

 • Suoramarkkinointia ja viestinnän kohdentamista

 • Mahdollisten lakiin tai viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamista.

 

Käsittelemme henkilötietojasi siinä määrin kuin tarkoitus niin edellyttää, sopimussuhteen perusteella tai muun asiallisen syyn perusteella (rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

Henkilötietojasi käsitellään esimerkiksi seuraavilla perusteilla:

 1. Liikesuhde, kuten asiakas- tai toimittajasuhteen perustaminen tai sopimuksen toteuttamisen edellyttämä peruste

 2. Suostumus

  1. sähköinen suoramarkkinointi

  2. tietojen luovutukset rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille voivat perustua rekisteröidyn suostumukseen

 3. Oikeutetut edut

  1. potentiaalisen asiakkaan/toimittajan perustaminen ja palvelujen tarjoaminen/pyytäminen

  2. suoramarkkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen

Ns. oikeutettu etu perustuu Rengastalo Oy:n ja asiakkaan väliseen liike- tai vastaavaan suhteeseen.

Huolehdimme myös siitä, että käsittelemme henkilötietojasi oikeassa suhteessa etuihisi nähden.

Rekisteriryhmät

 • Nykyiset ja mahdolliset tulevat asiakkaat ja toimittajat

 • Osallistujat/vierailijat tilaisuuksissa, joissa rekisterinpitäjä on mukana (messut, seminaarit, muut tapahtumat)

 • Uutiskirjeen tilaajat

 • Yhteistyökumppanit

Henkilötietoryhmät

 • Etu- ja sukunimi

 • Organisaatio

 • Titteli

 • Sähköpostiosoite

 • Työpuhelin

 • Tapahtumiin osallistumiset

 • Aktiivisuus verkkosivuilla tai vastaavissa

 • Palautekyselyt, uutiskirjeiden ja viestien käsittely

Henkilötietojen lähteet ja tietojen päivitys

Keräämme henkilötietoja pääasiassa rekisteröidyltä itseltään, mutta voimme kerätä niitä myös silloin, kun käytät tiettyjä palveluitamme, kuten verkkopalveluja.

 

Voimme myös kerätä tietoja verkkosivustoiltamme, niiden laskeutumissivuilta ja erilaisista lomakkeista, jolloin tietoja saadaan käyttäjältä itseltään. Voimme kerätä tietoja myös osana omaa toimintaamme ja perustuen kotisivujemme käyttäjämääriin ja muihin tilastoihin.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Käsittelemme vain kyseessä olevan käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja ja säilytämme niitä vain niin kauan kuin on tarpeen. Poistamme rekisteristä määräajoin sellaiset organisaatiot ja niiden edustajat, joihin meillä ei enää ole asiakassuhdetta.

 


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi ja pyytää niiden korjausta tai poistoa rekistereistämme. Ota tässä tapauksessa kirjallisesti yhteyttä yrityksemme tietosuojasta vastaavaan henkilöön. Tiedot luovutetaan vain henkilölle itselleen henkilöllisyyden tarkastamisen jälkeen.

 

Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen on maksuton enintään kerran vuodessa, mutta toistuvista pyynnöistä, kopioista jne. voimme periä kohtuullisen hallinnollisen maksun.

 


Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Käsittelemme henkilötietojasi turvallisella tavalla ja otamme huomioon käsittelytoimiin mahdollisesti liittyvät riskit ja niiden hallinnan. Suojaamme tiedot teknisesti ja organisatorisesti asianmukaisesti.

 

Rekisterin suojaus perustuu mm. seuraaviin keinoihin:

 

 • Käyttövaltuudet ja käyttäjien tunnistus

 • Kulunvalvonta

 • Laitteistojen ja tiedostojen suojaus

 • Ohjeet.

bottom of page